3

Egyéb szolgáltatások

Kreatív médiaeszközök fejlesztése az ötlettől a kivitelezésig
Szakmai tréningek tartása
Speciális médiaszerződések, szponzorációk stb. menedzselése
Ügyfélhez érkező média-ajánlatok értékelése és dokumentálása
Ad-hoc kutatások előkészítése és levezénylése
24 órás ügyelet biztosítása kiemelt kampányidőszakban
Nemzetközi kampány-koordináció

Other on-demand services

Development of creative media tools from the idea till execution
Professional trainings
Managing of special media contracts, sponsor offers etc.
Evaluation and documentation of media offers addressed to the client
Preparing and managing ad-hoc researches
24/7 duty in featured campaign periods
International campaign coordination

Druge usluge

Razvoj kreativnih medijskih alata od ideje do izvršenja
Stručne obuke
Upravljanje posebnim medijskim ugovorima, sponzorskim ponudama itd.
Procena i dokumentovanje medijskih ponuda upućenih klijentu
Priprema i upravljanje ad-hoc istraživanjima
Obezbeđivanje 24-časovnog dežurstva tokom posebnih perioda kampanje
Koordinacija međunarodne kampanje